Op donderdag 8 april wordt er in Enter begonnen met verkennende asbest bodemonderzoeken in speeltuintjes. De gemeente Wierden heeft hiervoor het Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) de opdracht gegeven. De gemeente wil er zeker van zijn dat er op plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen, geen asbest in de bodem aanwezig is. Mocht er asbest gevonden worden, dan zorgt Projectbureau BAS ook dat het opgeruimd wordt.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Allereerst wordt gestart met een historisch onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik van een terrein in het verleden. Op basis van het historisch onderzoek verwacht het Projectbureau BAS dat er op de genoemde locaties geen asbest in de bodem zit, maar het is niet met zekerheid te zeggen. Daarom wordt er een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Gecertificeerde (professionele) onderzoeksbureaus voeren deze onderzoeken uit. Hierbij worden op een aantal plaatsen op de locaties gaten geboord en/of sleuven gegraven. Op die manier kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en hoeveel. De medewerkers die het onderzoek uitvoeren dragen beschermende kleding.

Géén direct gevaar voor de gezondheid
Als er tijdens het onderzoek asbest wordt gevonden, dan levert dat niet direct gevaar voor uw gezondheid op. Dat asbest bevindt zich dan nog onder de oppervlakte waardoor er geen acuut risico voor de gezondheid bestaat. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op te ruimen.

Resultaat van het onderzoek
De resultaten van de onderzoeken worden via de website van de gemeente en de krant gedeeld. Mocht blijken dat er op een locatie tóch asbest gevonden wordt, dan ontvangen de omwonenden van die locatie een brief.