Vandaag wordt Björn Michorius, ‘Oonze Mieggie’ 40 jaar.
Namens ‘de Meuge’ hartelijk gefeliciteerd.