Na bijna een jaar van voorbereidingen, met de nodige vertraging door het coronavirus, was het woensdag 7 oktober zover. Het lokale sportakkoord van de gemeente Wierden is op deze avond ondertekend. Kitty van der Steege, sportbuurtcoach van De Welle: “We hadden een feestelijke ondertekening, waarbij we met alle betrokken partijen konden proosten voor ogen. We hebben besloten dit toch anders te doen, d.m.v. een digitale ondertekening’’.

De goedkeuring van het lokale sportakkoord zorgt voor een extra potje geld vanuit het rijk. Deze gelden kunnen binnen de gemeente Wierden worden ingezet om mooie ideeën en projecten te kunnen ontplooien. De focus van het Wierdense sportakkoord richt zich op drie ambities.

  1. Inclusief sporten en bewegen: alle inwoners in de gemeente Wierden hebben de mogelijkheid om met plezier te kunnen sporten en bewegen.
  2. Duurzame sportinfrastructuur: binnen de gemeente Wierden maken bewoners gebruik van een functionele duurzame sportinfrastructuur (zowel binnen als buiten).
  3. Vitale sportaanbieders: als sportaanbieders werken wij binnen de gemeente Wierden samen, versterken elkaar waar mogelijk en zetten kennis en expertise slim in.

Iedereen die iets te maken heeft met sport en bewegen in de gemeente Wierden kan zich aansluiten bij het vervolgtraject van het lokale sportakkoord. In het sportakkoord gaat het erom gezamenlijk mooie initiatieven en samenwerkingen te ontplooien met als doel het sport en beweegaanbod te verstevigen.

Kitty: “Op dit moment is het doel om voor 1 november 2020 per ambitie een werkgroep te creëren. Deze werkgroepen zijn van essentieel belang voor het vervolg van het sportakkoord en bestaan uit enthousiaste personen die bevlogen zijn over de ambitie. Zij gaan zich bezig houden met het creëren van draagvlak, het verbinden van partijen en het ondersteunen van verenigingen of inwoners met goede ideeën voor een project of activiteit. De werkgroep kan bestaan uit personen die zich namens een vereniging of organisatie aansluiten maar enthousiaste inwoners zijn ook van harte welkom!
Uiteraard kunnen er ook mooie ideeën worden aangeleverd, want we hopen dat nog dit jaar de eerste projecten zullen starten”.

Alle informatie van de afgelopen bijeenkomst staat op de website www.sportencultuurwierden.nl onder het kopje ‘’In Wierden’’.

Ben je enthousiast en wil je graag wat betekenen voor sport en bewegen in de gemeente Wierden. Of heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met Bart of Kitty, sportbuurtcoaches van De Welle.

Bart Benneker, b.benneker@stichtingdewelle.nl, 06 31 16 50 91
Kitty van der Steege, k.vdsteege@stichtindewelle.nl, 06. 12 21 69 66