Op maandag 27 maart (19.45 uur) is er in “Ons Centrum” weer een bijeenkomst van de Passage vrouwen. Aan de hand van een liturgie, samen op weg gaan naar Pasen, is het centrale thema deze avond.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris: 06. 25 15 63 25.