Hoe kom je aan geld voor een project op het gebied van kunst en cultuur? Dat is meestal lastig. Daarom organiseert de gemeente Wierden op 20 mei een inspiratieavond over het verkrijgen van geld voor een project op het gebied van kunst en cultuur. De avond is bedoeld voor iedereen die een project op het gebied van kunst en cultuur wil opzetten.

Tijdens deze avond brengen ze de subsidies van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur onder de aandacht, omdat organisaties hier veel meer gebruik van zouden kunnen maken, dan nu het geval is.

Verder zal cultuurmakelaar Eléon de Haas uitleg geven over fondsenwerving en diverse fondsen behandelen. Tot slot zal de stichting ‘Vier de Vrijheid Wierden-Enter’ informatie geven over de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.

De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en wordt gehouden in het gemeentehuis.
Opgave via de mail: h.bekke@wierden.nl