De drie gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Wierden (SGW: Senioren Gemeente Wierden) organiseren op 26 januari om 14.00 uur een bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum (Spoorstraat 7) te Wierden. De aanleiding voor de uitnodiging is dat de gemeente Wierden vergrijst. Nu zijn er 21 % 65 plussers, dat groeit tot een percentage van 30 % in 2040 en dat is 1/3 deel van de bevolking.

Ria Broeze: “Het is in ieders belang dat ouderen in de gemeente Wierden kunnen blijven wonen, verzorgd worden en kunnen blijven deelnemen aan het verkeer in de dorpen en buurtschappen. We horen daarom graag uw mening”.

De presentatie van deze bijeenkomst is in handen van Ferenc van Damme, ambtenaar bij de Provincie Overijssel.
Daarnaast is er ook een presentatie van Alex Sievers van Beyond Now. Hij is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van leefomgevingen. Hij laat voorbeelden zien van woonvormen, die in andere gemeenten zijn gebouwd.

Er is op deze middag volop ruimte om uw wensen op het gebied van ouderenzorg kenbaar te maken.

Ria Broeze: “We verzamelen alle opmerkingen en gaan ze gebundeld aanbieden aan de gemeenteraad en college op een nader te bepalen tijdstip. We hopen er in onze jaarlijkse overleggen met de gemeente op terug te komen, om zodoende voortgang te krijgen in het woon- en leefklimaat van de ouderen in de gemeente Wierden”.

Iedereen vanaf 65 jaar is welkom, ook niet-leden zijn uitgenodigd. Deze middag wordt u gratis aangeboden door de SGW.
Opgave is noodzakelijk, dit kan tot uiterlijk 19 januari.

U kunt zich opgeven bij:
pcobwierden@gmail.com of Ria van Heek: 0546-575 030
hartenden@gmail.com / Harry ten Den: 0546-573 243
info@kbo-enter.nl of 06. 51 25 57 70