Martin Noeverman, Raymond Meenhuis en Johan Coes.

Dinsdag is er door het “Buurtinitiatief” van de Ypeloweg, een petitie overhandigd aan wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden. In totaal hebben in korte tijd 1753 betrokkenen de petitie ondertekend met als doel de aanleg van zowel een vrij liggend fietspad langs de Ypeloweg, alsmede noodzakelijke herinrichting van de Ypeloweg.  

Martin Noeverman is één van de initiatiefnemers die samen met Raymond Meenhuis, de petitie overhandigde.
“De politiek Wierden is nu aan zet maar duidelijk is geworden dat gezien de overweldigende respons er een duidelijke opdracht voor het college van B&W ligt.

Onze dank gaat uit naar de vele steunbetuigingen vanuit onder andere diverse fracties, schooldirecteuren Enter, Wierden en Almelo alsmede diverse fiets- en wandelverenigingen en vele dagelijkse weggebruikers, ouders, automobilisten, fietsers, aanwonenden en overige belanghebbenden” aldus Martin Noeverman.