Bij Julian & Laurien Roetgering, is Beaubine geboren.

Namens de vrienden & vriendinnen, de familie en de buurt
van harte gefeliciteerd.