Bart oude Groen is 50 jaar geworden.

Namens de familie en buren van harte gefeliciteerd!