Asbestbodemonderzoek (eigen foto).

Onlangs zijn de speeltuintjes aan Erve Effinck en Erve Smedinck gesaneerd. Het bodemonderzoek krijgt nu een vervolg. Bewoners van woningen nabij de beide speeltuintje ontvangen een uitnodiging om gratis mee te doen met een onderzoek in hun eigen tuin. Ze zijn ook uitgenodigd voor een speciale informatieavond.

Bij eerder onderzoek in deze speeltuintjes is namelijk op enkele plekken asbest in de bodem aangetroffen. Daarom wil de gemeente Wierden de tuinen in deze buurt ook laten onderzoeken op mogelijke aanwezigheid van asbest. De bodemonderzoeken staan gepland voor dit voorjaar.