Anton Kamphuis is 81 geworden.
Namens de maten van harte gefeliciteerd.