André Tijhof.

Komende woensdag zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten, maar ook van de Waterschappen. De Waterschap verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. Waterschappen in Nederland zorgen o.a. voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Een van de kandidaten is André Tijhof uit Enter, die namens de VVD als 10e op de lijst staat.

André: “Het vreemde bij Waterschap verkiezingen is eigenlijk, dat alle partijen ongeacht hun achtergrond, met het zelfde geluid naar buiten komen, ze willen het beste voor onze inwoners. We willen de voetjes droog houden ook met plensbuien die in de toekomst heftiger zullen worden. Maar we willen ook niet verdrogen, nu de zomers vaker een neerslag tekort laten zien.

Het Waterschap is hiervoor verantwoordelijk. Maar ook bij heel veel ruimtelijke ordening- en infra projecten heeft het Waterschap een belangrijke rol.

Als inwoner van gemeente Wierden ken ik de problematiek van de natuur in het Wierdenseveld en de waterwinning van Vitens. Maar ook de herinrichting rond de Regge en de ontwikkelingen van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.  Ik zal dan ook  de Wierdens belangen behartigen binnen Waterschap Vechtstromen”.