André Schrooten is 65 jaar geworden.
Namens de kinderen en kleinkinderen van harte gefeliciteerd.