Andor Kolenbrander is 50 jaar.

Namens de familie, vrienden en buren
van harte gefeliciteerd.