Het jubileumshirt van sv Enter

Donderdag a.s. (20.30 uur) is er bij sv Enter de algemene ledenvergadering. Een bijzondere vergadering want de club gaat dan officieel het jubileumjaar in. Op 1 september 2022 bestaat de club immers precies 100 jaar en het komende jaar zijn er talloze activiteiten in het kader van het eeuwfeest. Tijdens de vergadering zal het programma ook nader worden toegelicht door de voorzitter, Jos van Otten.

Naast de reguliere agendapunten, zijn er ook bestuursverkiezingen. Aftreden en herkiesbaar is secretaris Martin Asbroek. Rob ten Brinck (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar. Bestuurslid Technische Commissie, Kevin Asbroek is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Arno Ligtenberg voor als zijn opvolger.

De oefenwedstrijd Juliana ’31 – sv Enter gaat donderdagavond niet door vanwege de ledenvergadering. De wedstrijd is verplaatst naar dinsdag 7 september.