De Oranjevereniging houdt op maandag 25 oktober de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden aan de Hambergweg 1 en begint om 20.00 uur. Je bent van harte uitgenodigd.

  1. Opening door Henk Mennegat, voorzitter Oranjevereniging Enter.
  2. Terugblik 2021.
  • Koningsdag
  • 4 mei
  1. Financieel verslag door Bert Aufderhaar, penningmeester.
  2. Plannen 2022.
  3. Rondvraag.
  4. Afscheid Frank Ooms.
  5. Welkom Saskia Hoekman.
  6. Sluiting.