Gepubliceerd op woensdag 29 januari 2020, 10:21

Op dinsdag 4 februari (19.30 uur) komt (een deel van) de gemeenteraad bij elkaar voor een Informatieronde Grondgebied.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

• Actualisatie lokale woonagenda
• Principeverzoek Hambergerweg ong. in Enter
• Vervolg 2020 extra aanpak zwerfafval 2016-2022
• Prestatieafspraken 2020 tussen gem. Wierden, Reggewoon en SHWE
• Stikstof

Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020, 17:42

Op woensdag 5 februari organiseert de bibliotheek Wierden i.s.m. de gemeente Wierden en boek – en kantoorvakhandel Reterink het Junior Dictee Wierden. Het Junior Dictee vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en start om 14.30 uur.

Maar liefst twaalf kandidaten uit de groepen 7 en 8 van de Mariaschool, het Galjoen, de Driesprong, de Roerganger, de Sjaloomschool en de Widerode strijden om de titel “Beste speller van de gemeente Wierden”.
Burgemeester Doret Tigchelaar van de gemeente Wierden zal het dictee, geschreven door Ria Lazoe, voorlezen.

In de jury zitten: Kinderboekenschrijfster Ria Lazoe, Hannie Reterink van

Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020, 16:38

De sleutels op de foto zijn dinsdagmorgen gevonden op het grasveldje bij het Reggedal. Van wie zijn ze? Bel: 06. 51 63 17 92.

Gepubliceerd op maandag 27 januari 2020, 21:20

Maandagmorgen zijn er, waarschijnlijk in de Dorpsstraat, twee zwarte bidons met rode belettering verloren. Een was gevuld met een reserveband en patronen. Mocht iemand die gevonden hebben, graag contact opnemen met 06. 82 04 86 53.

Gepubliceerd op maandag 27 januari 2020, 10:26

Dinsdag 28 januari vergadert de gemeenteraad van Wierden vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering live bij te wonen in het gemeentehuis, maar u kunt de vergadering ook beluisteren via www.wierden.nl/uitzending.

Agenda/ Hamerstukken:
• Vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008, vierde herziening' (De Elsmoat)

Discussiestukken
• Herontwikkeling De Touwladder
• Vaststellen startnota Regionale Energie Strategie Twente
• Ontwerp-VVGB (verklaring van geen bedenkingen) voor zonnepark Flierweg ter hoogte van nummer 4‘
• Reglementen van Orde informatieronden en gemeenteraad
• Waarneming voorzitterschap gemeenteraad

Gepubliceerd op zondag 26 januari 2020, 10:16

Iedere laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst om met alle kerken samen te bidden. De eerstvolgende keer is op dinsdag 28 januari.
Ze starten om 19.30 uur in de Hervormde kerk. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.
Iedereen is van harte welkom.