In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen aan de Bullenaarsweg, is deze weg vanaf 20 mei in twee delen volledig afgesloten vanaf vrijdag 20 mei 07.00 uur t/m vrijdag 22 juli 17.00 uur. Volgens het bord tot eind juni……Er is een omleidingsroute ingesteld en deze gaat voor de Noordkant via de Goorseweg, Zuiderdwarsweg, Morslaan, Stokreefweg en voor de Zuidkant via de Stokreefweg, Rikkerinksweg en de Zomerweg en Enterweg (gemeente Hof van Twente).

Drie fasen
De Bullenaarsweg wordt in delen afgesloten. Er zijn drie fasen, maar hoe lang de verschillende fasen duren, is nog niet precies bekend.