Johan Coes (foto CDA Wierden-Enter)

Johan Coes neemt na vier jaar afscheid als wethouder van de gemeente Wierden. Inwoners van de gemeente Wierden zijn van harte uitgenodigd om bij zijn afscheid aanwezig te zijn. Dit gebeurt op dinsdag 24 mei van 15.00 – 18.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Om 15.30 uur starten ze met het programma.

Ze beginnen met het welkomstwoord en de toespraak door burgemeester Doret Tigchelaar. Daarna is er een verrassend programma onderdeel, dat wordt aangeboden door Johan Coes. Hij zal daar zelf tijdens de receptie e.e.a. over vertellen.

Wil je naar de receptie, dan wel vooraf opgeven via de website van de gemeente Wierden.