Ook bij Stichting Paardrijden ’t Leijerweerd wordt men hard getroffen door het corona virus. De manege is gesloten, maar ook de inkomsten drogen op. Vandaar dat men probeert om op andere wijze inkomen te generen. Dat kan door een vast bedrag per jaar symbolisch een paard te adopteren.
In onderstaande brief de verschillende opties.

 


 

Waar gaat uw voorkeur naar uit……..?
Een schimmel een bruin- of misschien wel een zwart paard ?

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

U bent ongetwijfeld bekend met de Stichting Paardrijden voor Gehandicapten ’t Leijerweerd in Enter. Onze stichting biedt momenteel direct of door dagbesteding aan ruim 200 mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, door middel van het contact met paarden, een verantwoord stukje ontspanning in hun leven waarin deze mensen zich toch al zo veel moeten ontzeggen.
(zie  www.leijerweerd.nl) )  

Zoals bekend worden we momenteel geconfronteerd met de gevolgen van het corona virus. Op last van de overheid hebben wij per direct onze manege moeten sluiten tot onbekende datum. Binnenkort zullen ten gevolge daarvan de contributies en de gemeentelijke subsidiebronnen opdrogen waardoor onze financiële positie snel zal verslechteren.  Een nijpende situatie !

Wij zien het als onze plicht al het nodige te doen om onze stichting in stand- en onze gehandicapte leden in het zadel te houden. Wij stellen het enorm op prijs wanneer u deze inzet met ons wilt delen.

Ons idee , het adoptiepaard………

Om onze inkomsten aan te vullen bieden wij u de mogelijkheid  een van onze paarden te adopteren voor een bepaalde tijd zodat het behoud en onderhoud van dit trouwe dier gegarandeerd is.

Wat gaat uw keuze worden ……?

……. jaar uw adoptiepaard voor een bedrag van €  …… per jaar ( € 100,-, € 250,-, € 500,-, € 750,-, € 1000,-)

Om uw financiële steun ook een zakelijk tintje te geven zullen wij uw naam niet alleen op de staldeur van uw  “adoptiepaard”  vermelden, maar zal ook uw naam worden vermeld op de website van

SPG ’t Leijerweerd.

Interessant is ook dat de stichting door de Belastingdienst is erkend als ANBI stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling)  wat u de mogelijkheid biedt uw donatie  als kosten op te voeren in uw aangifte.

Mogen wij op u rekenen?

Hartelijk dank alvast.

Namens het bestuur van SPG ’t Leijerweerd

H. ter Harmsel.

 

Naam:
Contactpersoon:

Handtekening:

 

(graag dit formulier sturen naar: info@leijerweerd.nl