De volgende activiteiten gaan niet door:

• Grote verloting op 18-4-2020.
• Voetbalclinic op 29-4-2020.
• Crazy Saturday op 23-5-2020.

De trekking van de verloting wordt verplaatst en zal na de zomervakantie plaatsvinden. De Supporters komen er later op terug, wanneer dit precies zal zijn.    Gekochte loten blijven uiteraard geldig en t.z.t. zullen ze een nieuwe inleverdatum bekend maken.