Alle activiteiten rondom 75 jaar bevrijding die in de gem. Wierden zouden worden gehouden, zijn afgelast. Dat betekent concreet dat alle activiteiten voor zover mogelijk, opschuiven naar 2021 en dan wordt 76 jaar bevrijding gevierd.

Ria Broeze, voorzitter van het kernteam: “We schuiven alles door naar 2021, met dien verstande dat reeds aangevraagde vergunningen bij de gemeente kunnen worden meegenomen naar volgend jaar. Voorwaarde: u kunt bij de gemeente een verzoek indienen om de verleende/aangevraagde vergunning door te schuiven naar de nieuwe data mits er geen andere wijzigingen worden doorgevoerd.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de bevrijdingsvlag. De burgemeester gaf aan, dat juist in deze moeilijke tijden dit een gevoel van saamhorigheid geeft, dus hang de vlag uit tot en met 5 mei, met uitzondering van 4 mei, dan hangt de vlag half stok.

Verder willen we u oproepen (nu de kaarsjes neerzetten bij oorlogsgraven niet doorgaat) voor uw huis een kaars neer te zetten op 4 mei 21.00 uur, een kaars die twaalf uur brandt, dit doen we als teken dat we diep respect hebben voor hen die hun vrijheid voor ons gaven, dit is een gebaar wat in meerdere gemeenten wordt gedaan” aldus Ria Broeze.

Heeft U al kosten gemaakt en heeft u een beschikking van stichting Vier de Vrijheid ontvangen? Dan kunt u de kosten alvast in rekening brengen via: info@vrijheidwierdenenter.nl.
Heeft U nog geen kosten gemaakt en u heeft wel een beschikking dan blijft uw beschikking geldig tot de festiviteiten in 2021.

Namens de stichting Vier de Vrijheid:

Diederick ten Brinke, Jan Bosch, Leta Evers, Henri van de Kolk, Emiel Schoot Uiterkamp, Jolanda Haverkamp, Hans Bekke, Erik Eshuis, Eleon de Haas en Ria Broeze