Op woensdag 22 februari verstuurt de gemeente Wierden de aanslagen gemeentelijke heffingen 2023. Op het aanslagbiljet staan gemeentelijke heffingen, zoals onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast vindt u op het aanslagbiljet ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsgebouw en/of grond (= WOZ-beschikking). Bij het aanslagbiljet vindt u een folder met informatie over de verschillende rubrieken die op het aanslagbiljet staan, maar ook over betaling en kwijtschelding.

Meer informatie
Informatie over het aanslagbiljet, de gemeentelijke belastingen en de WOZ-waardebepaling vindt u HIER.