Houd donderdag de post in de gaten. Op woensdag 24 februari verstuurt de gemeente namelijk de aanslagen gemeentelijke heffingen 2021. Op het aanslagbiljet staan gemeentelijke heffingen, zoals bijvoorbeeld onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast staat op het aanslagbiljet ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsgebouw en/of grond (= WOZ-beschikking).

Bij de aanslagbiljet zit ook een folder met aanvullende informatie over de verschillende rubrieken die vermeld worden op het aanslagbiljet, informatie over de verschillende tarieven en heffingen maar ook over betaling en kwijtschelding.