Op dinsdag 18 juni is het Zorgloket de hele dag gesloten. De andere loketten in het gemeentehuis gaan later open dan normaal gesproken. Ze zijn open van 9.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur.
Op vrijdag 21 juni is het gemeentehuis de hele dag gesloten.