Vlnr: Serkan Karaali, Gerard Bos, Gijs Noltes en Erwin Geels.

Met ingang van het seizoen 2021-2022 zal Erwin Geels worden toegevoegd aan de technische staf van sv Enter 1. De huidige keeperstrainer zal naast de keeperstrainingen ook hoofdtrainer Gerard Bos assisteren tijdens trainingen en wedstrijden.

Na de zomer van 2020 is Gastvrij Wierden Enter operationeel geworden. Ze hebben de lokale toeristische promotie en marketing overgenomen van Tourist Info Wierden – Enter. Het college van B&W is verheugd dat er nu weer een mooie invulling gegeven wordt aan de promotie van de gemeente en heeft dan ook ingestemd met de uitvoeringsovereenkomst.

Dick ter Harmsel (l) en Johan Zwoferink.

Bij Enter Vooruit werd woensdagavond de (digitale) ledenvergadering gehouden. Dick ter Harmsel (voorzitter) en Johan Zwoferink (vice-voorzitter) werden door de club benoemd tot Lid van Verdienste van Enter Vooruit, vanwege hun jarenlange inzet, tijd en toewijding. Voor beide heren waren er bloemen en felicitaties namens de club.

Het college van burgemeester en wethouders wil € 335.000,- van de coronagelden die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk, gebruiken om op korte termijn verenigingen, vrijwilligerswerk en lokale ondernemers te steunen. In 2020 reserveerde de gemeente Wierden al 1 miljoen euro voor kosten die gerelateerd zijn aan de coronacrisis, zoals extra uitgaven voor uitkeringen, (jeugd)zorg, noodopvang en ict. Later zegde het Rijk ook nog eens 1,1 miljoen euro toe.

Hoewel de papierprijzen het afgelopen jaar niet florissant waren, heeft het College van Kerk rentmeesters van de Gereformeerde Kerk van Enter, toch gemeend om ook dit jaar weer een bedrag beschikbaar te stellen aan enkele instellingen. De hoeveelheid papier was het afgelopen jaar erg hoog ruim 720 ton. In vergelijking met 2019 was het 80 ton meer. Ze zijn daar blij mee, de bevolking van Enter weet hun steeds beter te vinden en daarvoor willen ze iedereen bedanken.

Het vergroten van de verkeersveiligheid is het belangrijkste speerpunt van het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Wierden. Daarbij zet de gemeente niet alleen in op het nemen van verkeersmaatregelen, maar kijkt daarbij ook naar de rol van de verkeersdeelnemers. “Het gaat niet alleen over hoe de weg is ingericht, maar ook hoe de weggebruiker zich gedraagt. We willen de komende jaren daarom meer aandacht besteden aan het gedrag in het verkeer”, aldus wethouder Johan Coes.

Pagina 1 van 17 12341617