Herman en Ria Wielens zijn vandaag 50 jaar getrouwd.

Namens de kinderen, kleinkinderen, familie en buurt
van harte gefeliciteerd.