Gerrit en Gerrie ten Peze zijn vandaag 40 jaar getrouwd.
Namens de kinderen en kleinkinderen van harte gefeliciteerd!